STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / ZMARŁ ŚP. KSIĄDZ ANDRZEJ SAPETA, HONOROWY KUSTOSZ ARCHIWUM KURII METROPOLITALNEJ W KRAKOWIE

Zmarł śp. Ksiądz Andrzej Sapeta, Honorowy Kustosz Archiwum Kurii Metropolitalnej w KrakowieW niedzielę 18 września 2022 roku zmarł śp. Ksiądz Andrzej Sapeta, Honorowy Kustosz Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie.

Ksiądz Andrzej Sapeta urodził się 11 września 1937 r., jako syn Jana i Apolonii z d. Klimczak, w Radziechowach k. Żywca, gdzie uczęszczał do szkoły podstawowej. Następnie został przyjęty do Małego Seminarium Duchownego w Krakowie, po ukończeniu którego i zdaniu matury, wstąpił w 1956 r. do Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej. Święcenia kapłańskie przyjął 17 czerwca 1962 r. w Katedrze Wawelskiej z rąk bpa Karola Wojtyły. Początkowo w latach 1962 – 1964 pełnił posługę wikariusza w Chełmku, następnie kolejne dwa lata w Jaworznie (1964 – 1966) i późniejsze dwa w Krakowie-Bieńczycach (1966 – 1968). Po sześciu latach posługi kapłańskiej został wysłany na studia katechetyczno-pedagogiczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (1968 – 1972). W latach 1972 – 1974 był diecezjalnym duszpasterzem akademickim przy Uniwersyteckiej Kolegiacie św. Anny, po czym od roku 1974 r. pełnił funkcję diecezjalnego wizytatora katechetycznego a później również sędziego prosynodalnego. Od roku 1984 był także archidiecezjalnym duszpasterzem nauczycieli. Funkcję Dyrektora Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie objął 27 sierpnia 1993 r. i pełnił ją do 1 października 2010 r. czyli ponad siedemnaście lat, wówczas ks. kard. Stanisław Dziwisz nadał mu tytuł Honorowego Kustosza Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie, którą to funkcję pełnił w sposób czynny do 2020 r. Ostatnie lata życia, z uwagi na stan zdrowia, spędził w Domu Księży Chorych w Swoszowicach.

Ksiądz Andrzej pozostanie w naszej pamięci, jako człowiek o wielkiej życzliwości, oddaniu powierzonym mu obowiązkom i niegasnącym harcie ducha, pomimo cierpienia, z którym zmagał się od czasu wypadku. Jako pracownicy Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie jesteśmy mu wdzięczni za cały trud włożony w przenoszenie zasobu archiwum po odbywającym się wówczas remoncie, za codzienną pracę przy porządkowaniu archiwum, za jego przychylność i uśmiech, którym nas codziennie witał.

Msza święta pogrzebowa zostanie odprawiona w poniedziałek 26 września 2022 roku o godz. 13.00 w kościele parafialnym pw. św. Marcina w Radziechowach, a po niej nastąpią obrzędy ostatniego pożegnania na tamtejszym cmentarzu parafialnym. Modlitwa przy trumnie zmarłego rozpocznie się o godz. 12.30. W dniu pogrzebu Księdza Andrzeja Sapety Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie będzie zamknięte.

ZOBACZ TAKŻE