STRONA GŁÓWNA / REGULAMIN CZYTELNI

REGULAMIN CZYTELNI

 

REGULAMIN CZYTELNI
ARCHIWUM KURII METROPOLITALNEJ W KRAKOWIE

 

1. Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie jest instytucją naukową. Bibliograficzny skrót Archiwum to: AKMKr.
2. Warunkiem korzystania z Archiwum jest w przypadku pracowników naukowych legitymacja służbowa, w przypadku studentów pismo polecające z uczelni.
3. Czytelnicy korzystający z telefonów komórkowych proszeni są wyłączenie ich na czas korzystania z Archiwum.
4. Czytelnicy Archiwum przy robieniu notatek mogą posługiwać się tylko ołówkiem. Prosimy o nie wnoszenie do czytelni piór i długopisów i nie posługiwanie się nimi.
5. Miejscem korzystania z materiałów archiwalnych jest czytelnia.
6. Osoba dopuszczona do korzystania ze zbiorów Archiwum wypełnia ankietę, zobowiązuje się do przestrzegania przepisów regulaminu i przyjmuje na siebie obowiązek przedłożenia egzemplarza napisanej pracy (nadbitka artykułu, egzemplarz książki lub maszynopisu pracy).
7. Czytelnik składa zamówienie pisemne, posługując się rewersem. Każdego dnia korzystający z Archiwum ma obowiązek wpisać do specjalnego zeszytu swoją obecność oraz sygnatury wykorzystanych akt lub inne materiały archiwalne.
8. Archiwariusz bez podawania powodów ma prawo odmówić dostępu do korzystania z niektórych akt.
9. Korzystanie z materiałów zastrzeżonych wymaga zgody Biskupa Ordynariusza.
10. Zezwolenia na wykonanie fotografii lub kserokopii udziela Dyrektor Archiwum na pisemną prośbę zainteresowanego; powinna ona zawierać uzasadnienie, rodzaj i zakres materiału do wykonania fotografii lub kserokopii.
11. Korzystający z rękopisów oraz fotografii mają obowiązek używania rękawiczek bawełnianych.
12. Osoby korzystające z materiałów archiwalnych mają także prawo do korzystania z biblioteki podręcznej.
13. Podczas przeglądania materiałów archiwalnych nie wolno dokonywać żadnych zmian
w porządku ich ułożenia. Niedopuszczalne jest nanoszenie jakichkolwiek uwag czy zakładek. Prosimy by materiałów do notatek (zeszytów, fiszek, kartek papieru) nie umieszczać na rękopisach.
14. Osoba kończąca kwerendę, względnie zawieszająca ja na pewien czas powinna osobiście zdać udostępnione akta pracownikowi Archiwum.
15. Z Czytelni można korzystać od wtorku do piątku, od godziny 9.00 do 13.00. Prosimy o nie przedłużanie kwerendy.
16. Archiwum nie wypożycza swoich zbiorów na zewnątrz.
17. Czytelnik, który dopuści się uchybień przeciwko przepisom niniejszego Regulaminu, musi się liczyć z utratą pozwolenia korzystania ze zbiorów Archiwum Kurii Metropolitalnej.

Ks. prof. dr hab. Jacek Urban
Dyrektor Archiwum Kurii Metropolitalnej
w Krakowie

Kraków, dnia 15 listopada 2011 roku

ZOBACZ TAKŻE
ZOBACZ TAKŻE