STRONA GŁÓWNA / REGULAMIN CZYTELNI

REGULAMIN CZYTELNI

REGULAMIN ARCHIWUM KURII METROPOLITALNEJ W KRAKOWIE

1. Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie jest instytucją naukową. Bibliograficzny skrót Archiwum to: AKMKr
2. Warunkiem korzystania z Archiwum jest zaznajomienie się z Regulaminem Archiwum i Klauzulą Informacyjną dot. RODO oraz wypełnienie Karty Czytelnika.
3. Czytelnicy korzystający z telefonów komórkowych proszeni są o wyłączenie ich na czas korzystania z Archiwum.
4. Przed Czytelnią pozostawiamy wierzchnie okrycie i większe bagaże, które można na prośbę osoby dyżurującej umieścić w boksie. Archiwum nie odpowiada za rzeczy pozostawione przed Czytelnią.
5. Miejscem korzystania z materiałów archiwalnych jest Czytelnia.
6. Czytelnicy Archiwum przy robieniu notatek mogą posługiwać się tylko ołówkiem. Prosimy o nie wnoszenie do czytelni piór i długopisów i nie posługiwanie się nimi.
7. Osoba dopuszczona do korzystania ze zbiorów Archiwum zobowiązuje się do przestrzegania przepisów Regulaminu i przyjmuje na siebie obowiązek przedłożenia egzemplarza napisanej pracy (nadbitka artykułu, egzemplarz książki lub maszynopisu pracy).
8. Czytelnik składa zamówienie pisemne, posługując się rewersem, w którym podaje swój numer Karty Czytelnika i sygnatury zamówionych akt lub inne materiały archiwalne.
9. Archiwariusz bez podawania powodów ma prawo odmówić dostępu do korzystania z niektórych akt.
10. Materiały archiwalne znajdujące się w naszych zbiorach są udostępniane po 50 latach od ich wytworzenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach należy przedłożyć umotywowane pismo do decyzji Ks. Dyrektora Archiwum.
11. Dokumenty metrykalne znajdujące się w naszych zbiorach są udostępniane następująco: metryki chrztów – po 100 latach; metryki ślubów – po 60 latach; metryki zgonów – po 50 latach od daty zamknięcia księgi.
12. Korzystanie z materiałów zastrzeżonych wymaga zgody Metropolity Krakowskiego.
13. Zezwolenia na wykonanie fotografii lub kserokopii udziela Dyrektor Archiwum na pisemną prośbę zainteresowanego; powinna ona zawierać uzasadnienie, rodzaj i zakres materiału do wykonania fotografii lub kserokopii.
14. Korzystający z rękopisów oraz fotografii mają obowiązek używania rękawiczek bawełnianych.
15. Osoby korzystające z materiałów archiwalnych mają także prawo do korzystania z biblioteki podręcznej.
16. Podczas przeglądania materiałów archiwalnych nie wolno dokonywać żadnych zmian w porządku ich ułożenia. Niedopuszczalne jest nanoszenie jakichkolwiek uwag (można je zgłosić) czy umieszczanie zakładek. Prosimy by materiałów do notatek (zeszytów, papieru) nie umieszczać na rękopisach.
17. Osoba kończąca kwerendę, względnie zawieszająca ją na pewien czas powinna osobiście zdać udostępnione akta pracownikowi Archiwum.
18. Z Czytelni można korzystać w dniach i godzinach jej otwarcia. Prosimy o nie przedłużanie czasu kwerendy.
19. Archiwum nie wypożycza swoich zbiorów na zewnątrz.
20. Czytelnik ma prawo w ciągu jednej wizyty w Archiwum wypożyczyć jedynie 5 jednostek archiwalnych. W uzasadnionych przypadkach ilość ta może być zwiększona, ale nie może przekroczyć 10 jednostek.
21. Czytelnik, który dopuści się uchybień przeciwko przepisom niniejszego Regulaminu, musi się liczyć z możliwością utraty pozwolenia korzystania ze zbiorów Archiwum Kurii Metropolitalnej.

Kraków, dnia 25.05.2018 r.

ZOBACZ TAKŻE