STRONA GŁÓWNA / INFORMACJE O ZASOBIE

INFORMACJE O ZASOBIE

Publikacje informujące o zasobie Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie

 

Kumor Bolesław, Katalog mikrofilmów Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Nr 4, ABMK 31: 1975, Lublin 1975, s. 283-380.

Kracik Jan, Najstarsze akta kongregacji dekanalnych w Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie, ABMK 29: 1974, Lublin 1974, s. 261 – 272.

Kracik Jan, Zasoby Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie, “Analecta Cracoviensia”, T.9: 1977, Kraków 1977, s. 471 – 493.

Knapek Elżbieta, Akta oficjalatu i wikariatu generalnego krakowskiego do połowy XVI wieku, Kraków 2010.

Katalog Tek Sapieżyńskich, red. Delfina Kościółek, Kraków 2013.

ZOBACZ TAKŻE