STRONA GŁÓWNA / SAKRALNE DZIEDZICTWO MAŁOPOLSKI

SAKRALNE DZIEDZICTWO MAŁOPOLSKI

Sakralne Dziedzictwo Małopolski dostępne w Internecie

Pracownia Inwentaryzacji i Digitalizacji Zabytków Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II zrealizowała projekt Sakralne Dziedzictwo Małopolski, dzięki któremu bezcenne dzieła sztuki sakralnej z terenu Archidiecezji Krakowskiej zostały w pełni zdigitalizowane i udostępnione na portalu internetowym. Projekt był realizowany do końca 2019 roku.

Wirtualne muzeum sztuki sakralnej

Projekt Sakralne Dziedzictwo Małopolski zakładało stworzenie cyfrowego repozytorium zdjęć i opisów dzieł sztuki sakralnej w Małopolsce, w tym kościołów, kaplic, pomników nagrobnych, dzieł sztuki stanowiących wyposażenie wnętrz małopolskich świątyń, w szczególności obrazów i rzeźb, ołtarzy, pomników nagrobnych i epitafiów. Na portalu zaprezentowane są także sylwetki artystów i rzemieślników, fundatorów, duchownych powiązanych z daną parafią i miejscowością. Dzieła prezentowane są w szerokim kontekście, nie tylko artystycznym, ale również historycznym i religijnym, co pozwala zainteresować nimi szeroką grupę odbiorców. Łącznie na portalu udostępnionych jest ponad 4000 w pełni zdigitalizowanych dzieł sztuki ze 168 obiektów sakralnych z terenu Małopolski. Portal jest swoistym wirtualnym muzeum sztuki sakralnej, pozwalającym na tworzenie ścieżek tematycznych, a towarzysząca mu aplikacja na urządzenia mobilne jest doskonałym, rzetelnym pod względem naukowym, wsparciem dla turystów odwiedzających Małopolskę. Realizacja tak ambitnego zadania stała się możliwa dzięki pozyskaniu przez Uniwersytet Papieski dofinansowania ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Całkowity koszt projektu jest szacowany na kwotę ponad 4,6 mln zł, z czego niemal 4 mln zł stanowią środki unijne (85% kosztów kwalifikowalnych).

Digitalizacji najcenniejszych zasobów archiwalnych

W ramach projektu digitalizacji poddane zostały również wybrane archiwalia z trzech niezwykle cennych zasobów zgromadzonych w Archiwum Krakowskiej Kurii Metropolitalnej, Archiwum Krakowskiej Kapituły na Wawelu oraz Archiwum Archidiecezji Lwowskiej, które znajduje się w depozycie Uniwersytetu Papieskiego. Udostępnienie tak dużej ilości dokumentów archiwalnych przyczyni się nie tylko do ochrony ich substancji materialnej, ale i umożliwi korzystanie z nich szerokiemu gronu humanistów, naukowców, uczniów szkół krakowskich i polskich uczelni. Opracowanie ich przez specjalistów (historyków, historyków sztuki) gwarantuje najwyższy poziom naukowy, ale i walor popularnonaukowy.

Łącznie do końca 2019 r. z Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie poddanych digitalizacji zostało 281 jednostek w tym: 93 tomy akt officialatu, 66 tomów akt episcopaliów oraz 62 tomy akt wizytacji biskupich i 60 tomów akt wizytacji kapitulnych.

Prace nad digitalizacją kolejnych jednostek będą kontynuowane we współpracy z Pracownia Inwentaryzacji i Digitalizacji Zabytków Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w ramach projektu Cyfrowe Archiwum Archidiecezji Krakowskiej.

Zapraszamy na stronę portalu

ZOBACZ TAKŻE