STRONA GŁÓWNA / KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. RODO

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „Ogólne Rozporządzenie”) Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie informuję, iż:

1. Administratorem danych Czytelników Archiwum w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) jest Archidiecezja Krakowska, której reprezentantem jest Kuria Metropolitalna w Krakowie, mająca siedzibę przy ul. Franciszkańskiej 3, 31-004 Kraków.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail: rodo@diecezja.krakow.pl, telefonicznie pod numerem 12 628 81 00 lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) tj. w oparciu o zgodę i zgodnie z treścią Ogólnego Rozporządzenia, w celu realizowania zadań statutowych Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów wewnętrznych Archiwum.
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływ na zgodność z prawem przetwarzania.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia.
8. W celu skorzystania z usługi oferowanej przez Archiwum Kurii Metropolitalnej, na Karcie Czytelnika należy podać swoje dane (imię i nazwisko oraz dane kontaktowe tj. nr telefonu oraz e-mail), zgodnie z wymogami określonymi na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 1a ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1506 i 1948), na której postanowieniach Archiwum bazuje mimo, iż jako archiwum kościelne pozostaje archiwum prywatnym.
9. Pani/Pana dane będą przetwarzane do celów statutowych, statystycznych i w trosce o ochronę powierzonego nam zasobu, nie będą one profilowane.

Kraków, dnia 25.05.2018 r.

ZOBACZ TAKŻE