STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / ZAKOŃCZENIE REALIZACJI ZADANIA PN. „WIZYTACJA, PRZYWILEJ, DYSPENSA – KONSERWACJA AKT STAROPOLSKICH ZE ZBIORÓW ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ”

Zakończenie realizacji zadania pn. „Wizytacja, przywilej, dyspensa – konserwacja akt staropolskich ze zbiorów Archidiecezji Krakowskiej”

W 2023 roku Archiwum Kurii Metropolitalnej zrealizowało projekt konserwatorski dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zadanie obejmowało konserwację zachowawczą 30 woluminów, zawierających rękopisy z lat 1596-1804. Były to Akta wizytacji kapitulnych (1596-1747) oraz tzw. Acta Gratiosa (1746-1804).
Te pierwsze – Akta wizytacji kapitulnych, to zbiór ksiąg zawierających dokumentację sporządzaną w czasie kanonicznych wizytacji parafii z terenu archidiecezji, realizowanych w imieniu biskupa przez kanoników katedry wawelskiej. Acta Gratiosa to z kolei zbiór ksiąg i luźnych poszytów zawierających odpisy i poświadczenia przywilejów oraz dyspens wystawianych w kancelariach biskupów krakowskich, a także transumpty listów wychodzących z kurii papieskiej, a skierowanych do klasztorów, kościołów i duchownych posługujących na terenie diecezji krakowskiej. Przechowywane w Archiwum Kurii Metropolitalnej rękopiśmienne zabytki są ważnym źródłem do badań dziejów poszczególnych parafii, Kościoła i Polski z uwagi na fakt, że w okresie staropolskim diecezja krakowska obejmowała swoim zasięgiem terytorialnym aż jedenaście obecnych diecezji.

W przeszłości księgi te były traktowane użytkowo. Wszystkie wymagały pilnej interwencji konserwatorskiej. Realizacja zadania dofinansowanego ze środków MKiDN powstrzymała degradację unikatowych obiektów. Zabezpieczone zostały kolejne woluminy z Działu Staropolskiego Archiwum Kurii Metropolitalnej, dokumentujące dzieje diecezji i państwa na przestrzeni wieków.

Zadanie pn. Wizytacja, przywilej, dyspensa – konserwacja akt staropolskich ze zbiorów Archidiecezji Krakowskiej” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego. Całkowita wartość zadania: 234 300,- zł, wartość dofinansowania: 182 750,- zł.

Konserwacji zostały poddane jednostki o sygnaturach: AV Cap 7, AV Cap 15, AV Cap 17, AV Cap 24, AV Cap 29, AV Cap 30, AV Cap 31, AV Cap 32, AV Cap 37, AV Cap 45, AV Cap 47, AV Cap 49, AV Cap 50, AV Cap 60, AV Cap 65, AV Cap 66, AV Cap 67, AG 1, AG 2, AG 3, AG 4, AG 5, AG 7, AG 10, AG 11, AG 12, AG 13, AG 14, AG 15, AG 16.

Poniżej galeria wybranych zdjęć z wszystkich 30 zakonserwowanych woluminów.

Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie

Galeria

ZOBACZ TAKŻE