STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / ZAPIS CZTERECH WIEKÓW DIECEZJI – KONSERWACJA RĘKOPIŚMIENNYCH AKT WIZYTACJI ZE ZBIORÓW ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ

Zapis czterech wieków diecezji – konserwacja rękopiśmiennych akt wizytacji ze zbiorów Archidiecezji KrakowskiejArchiwum Kurii Metropolitalnej, w ramach projektu dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, kontynuuje proces konserwacji oraz dokumentacji konserwatorskiej najcenniejszych rękopisów ze zbioru Akt Staropolskich. Cały zbiór to zabytki piśmiennictwa, które są świadectwem historii diecezji oraz działalności biskupów krakowskich na przestrzeni czterech wieków (1410-1797). Tegoroczne zadanie obejmuje konserwację zachowawczą kolejnych 24 woluminów, zawierających rękopisy Akt wizytacji biskupich.

Wizytacja biskupia swoimi korzeniami sięga czasów pierwszych apostołów, którzy odwiedzali gminy chrześcijańskie. Zwyczaj ten wszedł na trwałe do obowiązków biskupa ordynariusza. Podczas takich historycznych wizytacji była robiona szczegółowa „inwentaryzacja” parafii i kościołów. Przechowywane w Archiwum Kurii Metropolitalnej protokoły z kanonicznych wizytacji parafii wchodzących w skład diecezji w okresie od XVI do połowy XIX w., to najobszerniejszy zachowany zbiór ksiąg wizytacyjnych w Polsce.

Konserwacja powstrzyma degradację unikatowych obiektów oraz pozwoli na ich wykorzystanie do celów naukowych i ekspozycyjnych.

Zadanie „Zapis czterech wieków diecezji – konserwacja rękopiśmiennych akt wizytacji ze zbiorów Archidiecezji Krakowskiej” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Całkowita wartość zadania: 139 200,- zł
Wartość dofinansowania: 103 200,- zł

 

 

 

 

ZOBACZ TAKŻE