STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / ZAKOŃCZENIE REALIZACJI ZADANIA PN. KONTYNUACJA KONSERWACJI NAJCENNIEJSZYCH RĘKOPISÓW STAROPOLSKICH ZE ZBIORÓW ARCHIWUM KURII METROPOLITALNEJ W KRAKOWIE

Zakończenie realizacji zadania pn. KONTYNUACJA KONSERWACJI NAJCENNIEJSZYCH RĘKOPISÓW STAROPOLSKICH ZE ZBIORÓW ARCHIWUM KURII METROPOLITALNEJ W KRAKOWIE

Archiwum Kurii Metropolitalnej zrealizowało kolejny projekt konserwatorski, dofinansowany ze środków Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu. W ramach zadania zakonserwowanych zostało 26 rękopiśmiennych woluminów, powstałych w latach 1454-1736, z zespołu akt staropolskich Archidiecezji Krakowskiej.To najstarszy zbiór spośród archiwaliów przechowywanych w kurialnym archiwum. Te rękopisy, sięgające początków XV w., są wytworem pracy dwóch równolegle działających kancelarii: biskupiej, stanowiącej dwór biskupa krakowskiego oraz kancelarii konsystorskiej. Cały zbiór został podzielony na kilka zespołów: Acta Episcopalia to księgi czynności biskupów z lat 1466 – 1800, Acta Officialia to akta oficjalatu i wikariatu generalnego krakowskiego (1410 – 1796), Acta Administratorialia – księgi czynności administratorów diecezji w czasie wakatu, Acta Gratiosa to z kolei akta przywilejów i dyspens oraz Akta wizytacji kapitulnych i Akta wizytacji biskupich. Te księgi to także najbardziej „sczytany” zbiór w całym archiwum. Cały czas cieszy się ogromnym zainteresowaniem badaczy, ponieważ są to bezcenne źródła do badań historii diecezji i Kościoła w Polsce, jak również historii Polski, biorąc pod uwagę bliskie sąsiedztwo dworu królewskiego i fakt, że w okresie staropolskim diecezja krakowska obejmowała swoim zasięgiem terytorialnym aż 11 obecnych diecezji. W ciągu wieków księgi poddawane były licznym, często niefortunnym naprawom introligatorskim. Realizacja zadania pozwoli właściwe zabezpieczyć kolejne tomy z tego jedynego zachowanego w całości zbioru, dokumentującego szczegółowo, rok po roku dzieje Diecezji i Państwa polskiego na przestrzeni czterech wieków.

Po zakończeniu prac konserwatorskich wszystkie obiekty zostały złożone w magazynie Archiwum Kurii Metropolitalnej, w pomieszczeniu bez dopływu światła dziennego, w bezpiecznej mikrobiologicznie, klimatyzowanej komorze, wybudowanej specjalnie dla tego zbioru rękopisów. Są one dostępne dla zainteresowanych w czytelni kurialnego archiwum. Zostały także zdigitalizowane i udostępnione w domenie publicznej pod adresem: https://sdm.upjp2.edu.pl/obiekty-archiwalne

Zadanie „Kontynuacja konserwacji najcenniejszych rękopisów staropolskich ze zbiorów Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie” dofinansowano ze środków Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.
Całkowita wartość zadania: 137 000,- zł, wartość dofinansowania: 100 000,- zł.

Poniżej galeria zdjęć wszystkich 26 zakonserwowanych obiektów oraz wideo z prezentacją przed i po wykonanych pracach.

 

Wideo

Kontynuacja konserwacji najcenniejszych rękopisów staropolskich ze zbiorów AKMKr

Kontynuacja konserwacji najcenniejszych rękopisów staropolskich ze zbiorów AKMKr

Galeria

AEp 4
ZOBACZ TAKŻE