STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / WIZYTACJA, PRZYWILEJ, DYSPENSA – KONSERWACJA AKT STAROPOLSKICH ZE ZBIORÓW ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ

Wizytacja, przywilej, dyspensa – konserwacja akt staropolskich ze zbiorów Archidiecezji KrakowskiejArchiwum Kurii Metropolitalnej, w ramach zadania dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizuje proces konserwacji oraz dokumentacji konserwatorskiej najcenniejszych rękopisów ze zbioru Akt Staropolskich. Cały ten zbiór to unikatowe zabytki piśmiennictwa, które są świadectwem historii diecezji oraz działalności biskupów krakowskich na przestrzeni czterech wieków.

Tegoroczne zadanie obejmuje konserwację zachowawczą 30 woluminów, zawierających rękopisy z lat 1596-1804. Są to akta wizytacji kapitulnych (1596-1747) oraz tzw. Acta Gratiosa (1746-1804). Te pierwsze to protokoły z wizytacji parafii wchodzących w skład diecezji, których dokonywali w imieniu biskupa krakowskiego kanonicy katedry wawelskiej. Acta Gratiosa to akta przywilejów i dyspens udzielanych na terenie diecezji. Przechowywane w Archiwum Kurii Metropolitalnej rękopiśmienne dokumenty są ważnym źródłem do badań dziejów parafii, Kościoła i Polski, z uwagi na fakt, że w okresie staropolskim diecezja krakowska obejmowała swoim zasięgiem terytorialnym aż jedenaście obecnych diecezji.

Konserwacja powstrzyma degradację unikatowych obiektów oraz pozwoli na ich wykorzystanie do celów naukowych i ekspozycyjnych.

Zadanie pn. „Wizytacja, przywilej, dyspensa – konserwacja akt staropolskich ze zbiorów Archidiecezji Krakowskiej” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.
Całkowita wartość zadania: 234 300,- zł, wartość dofinansowania: 182 750,- zł.

 

 

ZOBACZ TAKŻE