STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / KONTYNUACJA KONSERWACJI NAJCENNIEJSZYCH RĘKOPISÓW STAROPOLSKICH ZE ZBIORÓW ARCHIWUM KURII METROPOLITALNEJ W KRAKOWIE

Kontynuacja konserwacji najcenniejszych rękopisów staropolskich ze zbiorów Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie

Tegoroczne zadanie obejmuje konserwację zachowawczą kolejnych 26 woluminów ze zbioru Akt StaropolskichArchiwum Kurii Metropolitalnej realizuje projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego. Zadanie jest kontynuacją realizowanego od lat procesu konserwacji oraz dokumentacji konserwatorskiej najstarszego i najważniejszego zbioru archiwaliów przechowywanych w Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie, zbioru Akt Staropolskich. To zabytki piśmiennictwa, które są świadectwem historii naszej diecezji oraz działalności biskupów krakowskich na przestrzeni czterech wieków (1410-1797).

Tegoroczne zadanie obejmuje konserwację zachowawczą kolejnych 26 woluminów z tego zbioru, zawierających rękopisy z lat 1454-1736. W tym roku są to rękopisy Act Officialiów, Episcopaliów i Akt wizytacji biskupich. Konserwacja powstrzyma degradację obiektów oraz umożliwi ich prezentację, która została zaplanowana na grudzień.

Zadanie „Kontynuacja konserwacji najcenniejszych rękopisów staropolskich ze zbiorów Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie” dofinansowano ze środków Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Całkowita wartość zadania: 137 000,- zł, wartość dofinansowania: 100 000,- zł.

 

 

ZOBACZ TAKŻE