STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / KONSERWACJA ACT ADMINISTRATORALIÓW ZE ZBIORÓW ARCHIWUM KURII METROPOLITALNEJ W KRAKOWIE – ETAP II

Konserwacja Act Administratoraliów ze zbiorów Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie – etap IIArchidiecezja Krakowska realizuje zadanie “Konserwacja Act Administratoraliów ze zbiorów Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie – etap II”, współfinansowane z dotacji przyznanej przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

Projekt zakłada wykonanie konserwacji 10 kodeksów rękopiśmiennych ze zbioru Acta Administratoralia i jest kontynuacją ubiegłorocznego zadania, w czasie którego poddano konserwacji 20 ksiąg z tego zbioru. Wybrane rękopisy, pochodzące z lat 1704-1859, są integralną częścią Działu staropolskiego, stanowiącego najstarszą i najcenniejszą część zasobu Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie. Acta Administratoralia to księgi czynności administratorów diecezji, prowadzone w okresach wakatów na stolicy biskupstwa krakowskiego. Cały zbiór liczy 30 j.a. (29 vol. act + 1 vol. indeksów) i zawiera akta spraw administratorów diecezji krakowskiej na przestrzeni czterech stuleci. Ich wyodrębnienie jest wynikiem obowiązującego na przestrzeni dziejów prawa, że wraz ze śmiercią czy translacją biskupa kończyło się urzędowanie kurii i konsystorza, a władzę w diecezji tymczasowo przejmował wikariusz kapitulny, zwany w Polsce administratorem. Poprzez realizację tegorocznego zadania zbiór ten będzie w całości zakonserwowany.

Zadanie “Konserwacja Act Administratoraliów ze zbiorów Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie – etap II” dofinansowano ze środków Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, w ramach projektu “Wspieranie działań archiwalnych 2021”.

Całkowita wartość zadania: 55 000,- zł.
Wartość dofinansowania: 49 500,- zł.

Acta Administratoralia docelowo zostaną poddane digitalizacji i będą dostępne w formie cyfrowej w ramach projektu Cyfrowe Archiwum Archidiecezji Krakowskiej współrealizowanego z Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie.

Galeria

ZOBACZ TAKŻE