STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / KONSERWACJA 20 WOLUMINÓW ACT ADMINISTRATORALIÓW ZE ZBIORÓW ARCHIWUM KURII METROPOLITALNEJ W KRAKOWIE

Konserwacja 20 woluminów Act Administratoraliów ze zbiorów Archiwum Kurii Metropolitalnej w KrakowieArchidiecezja Krakowska realizuje zadanie pn. „Konserwacja 20 woluminów Act Administratoraliów ze zbiorów Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie”, współfinansowane z dotacji przyznanej przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, w ramach projektu “Wspieranie działań archiwalnych 2020”.

Projekt zakłada wykonanie konserwacji 20 unikatowych kodeksów rękopiśmiennych ze zbioru Acta Administratoralia. Rękopisy te, pochodzące z lat 1535-1703, są integralną częścią Działu staropolskiego, stanowiącego najstarszą i najcenniejszą część zasobu Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie, Woluminy te, to księgi czynności administratorów diecezji, prowadzone w okresach wakatów na stolicy biskupstwa krakowskiego. Cały zbiór Act Administratoraliów liczy 29 j.a. i zawiera akta spraw administratorów diecezji krakowskiej na przestrzeni czterech stuleci (od pierwszej połowy XVI do połowy XIX wieku). Ich wyodrębnienie jest wynikiem obowiązującego na przestrzeni dziejów prawa, że wraz ze śmiercią czy translacją biskupa kończyło się urzędowanie kurii i konsystorza, a władzę w diecezji tymczasowo przejmował wikariusz kapitulny, zwany w Polsce administratorem.

Zakonserwowane w ramach zadania Acta Administratoralia docelowo zostaną poddane digitalizacji i będą dostępne w formie cyfrowej w ramach projektu Cyfrowe Archiwum Archidiecezji Krakowskiej współrealizowanego z Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie.

Galeria

ZOBACZ TAKŻE