STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / KONTYNUACJA KONSERWACJI NAJCENNIEJSZYCH RĘKOPISÓW ZE ZBIORÓW ARCHIWUM KURII METROPOLITALNEJ W KRAKOWIE

KONTYNUACJA KONSERWACJI NAJCENNIEJSZYCH RĘKOPISÓW ZE ZBIORÓW ARCHIWUM KURII METROPOLITALNEJ w KRAKOWIE

Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa NarodowegoW 2019 roku kontynuowany był proces konserwacji oraz dokumentacji konserwatorskiej najstarszego i najważniejszego zbioru archiwaliów przechowywanych w Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie – Akt Officialiów i Episcopaliów Archidiecezji Krakowskiej. Akta te szczegółowo dokumentują działalność biskupów krakowskich na przestrzeni czterech wieków, od 1410 do 1797 roku. Tegoroczne zadanie obejmowało konserwację zachowawczą 45 tomów, zawierających rękopisy z lat 1519-1796.

Zawartość i ranga tych obiektów rękopiśmiennych przesądza o szczególnym charakterze całości zbiorów przechowywanych w Archiwum Krakowskiej Kurii Metropolitalnej: są one nieocenionym, niekiedy jedynym, źródłem dla badaczy historii państwa i kościoła.
Akta Episcopalia (1466-1797) to inaczej akta czynności biskupów krakowskich, a Akta Officialia (1410-1796) to akta sądowe osoby stojącej na czele sądu biskupiego (oficjała). Akta Episcopalia pojawiły się w kancelarii biskupiej w połowie XV wieku, kiedy to miejsce dokumentu zajęła „księga wpisów”. Działalność kolejnych biskupów spisywano w księdze w porządku chronologicznym. Z kolei „officialat”, którego działalność dokumentują Akta Officialia, w dawnych wiekach spełniał funkcję kancelarii biskupiej, a oficjał zajmował się, w imieniu biskupa, zarówno sprawami sądowymi, jak i administracyjnymi. Pomagał biskupowi w zarządzaniu diecezją.
Acta Officialia i Episcopalia Archidiecezji Krakowskiej to 625 rękopiśmiennych tomów. Są to teksty źródłowe, fundamentalne dla poznania historii Rzeczpospolitej Obojga Narodów – jedyny zachowany w całości zbiór ksiąg dokumentujących metodycznie i szczegółowo rok po roku dzieje diecezji i Państwa polskiego na przestrzeni czterech wieków (XV – XVIII).

Tegoroczna konserwacja zachowawcza 45 woluminów to dziesiąty etap ratowania tego bezcennego zasobu (wcześniej zakonserwowanych zostało 499 woluminów z tego zbioru). Realizowany od 2010 roku proces konserwacji pozwala na właściwe zabezpieczenie unikatowych zabytków piśmiennictwa. Zakonserwowane obiekty są udostępniane archiwistom i badaczom w czytelni Archiwum przy ul. Franciszkańskiej 3.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

ZOBACZ TAKŻE